Dodatne korisne informacije

Zastare ovrhe u Fini, duga banci, zastara ovrhe na temelju sudske odluke, te prigovor na ovrhu

Autor: netinfo.hr
Datum: 07.05.2018

Zastara ovrhe u Fini

Prema podacima Financijske agencije FINA-e, krajem rujna ove godine, u Hrvatskoj je bilo 328.635 blokiranih građana. To znači da je svaki 8. radno sposobni građanin Hrvatske u blokadi. Blokade računa posljedica su ovrhe. Ovrha je postupak prisilne naplate u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, koji se primjenjuje od siječnja 2011. godine, ovrhe nad svim računima i oročenim novčanim sredstvima, provodi FINA.

Jedan od pravnih instituta koje posebno blokirani građani trebaju poznavati je i institut zastare. Zastara znači da vjerovnik, zbog svog pasivnog držanja, ne može više svoje potraživanje prema dužniku naplatiti prisilno. Na nastupanje zastare je dužan ukazati sam dužnik jer sudovi i druga tijela ne paze na nju po službenoj dužnosti. Ono što neće razveseliti blokirane i druge dužnike kojima je sjela ovrha na FINI jest činjenica da nema zastare za postupke blokade računa koje provodi FINA.

Zastara duga banci

Zastara je pravni institut koji vjerovnicima jamči naplatu svojih potraživanja prema dužnicima, ali i štiti dužnike od trajnog stanja dugovanja. Ukoliko dužnik ne podmiri svoje dugovanje, počinje teći rok zastare. U roku zastare vjerovnik ima pravo pokrenuti postupak prisilne naplate, a ukoliko to ne učini, nastupit će zastara. Realni sektor, dakle poduzeća i banke, rijetko propuste iskoristi sve legalne opcije kako bi naplatili svoja potraživanja.

Ukoliko ste dužnik banke, rijetko ćete imati mogućnost pozvati se na zastaru. Ako se vaš dug temelji na minusu po tekućem računu, vaša obveza zastarijeva u roku od 5 godina od njezina dospijeća. U pravilu, banke će u navedenom roku pokrenuti ovršni ili drugi odgovarajući postupak prisilne naplate te će doći do prekida zastre. Ukoliko ste korisnik kredita, već nakon drugog neplaćenog anuiteta, banka će raskinuti ugovor o kreditiranju te aktivirati prisilne instrumente naplate.

Zastara ovrhe na temelju sudske odluke

Sve veći broj građana se danas suočava s ovrhama i blokadama računa. Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj, putem suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. Ovrhe provodi Fina, koja će vam blokirati sve bankovne račune, te s njih skidati novčana sredstva u korist ovrhovoditelja, dok god se ne podmiri vaše dugovanje.

Svako novčano potraživanje ima propisani rok zastare. Prema Zakonu o obveznim odnosima, najduži rok zastare, i to od 10 godina, imaju zastare temeljem odluke suda ili drugog javnopravnog tijela. Unatoč tome što se dužnici love za svaku slamku spasa, malo je vjerojatno da ćete se od plaćanja nekog dugovanja spasiti čekajući zastaru od 10 godina. Iako je teško u današnje vrijeme zbog sve većih troškova života, uskladiti prihode s rashodima, važno je znati da svako dugovanje kad-tad dođe na naplatu te, što zbog neugodnosti, što zbog dodatnih troškova koje nose sa sobom, pokušajte izbjeći ovrhe i blokade računa.

Prigovor na ovrhu

Ukoliko na vrijeme ne podmirujete svoja dugovanja, prijeti vam ovrha. Danas se na žalost veliki broj građana suočava s ovrhama i blokadama računa, te je važno znati osnovne pojmove o ovrsi i pravne lijekove koji vam stoje na raspolaganju kada vam stigne rješenje o ovrsi. Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj (vjerovnik) prisilno naplaćuje svoju tražbinu.

Postupak ovrhe provode sudovi ili javni bilježnici. Sudovi donose rješenja na temelju ovršne isprave. Na takvo rješenje možete podnijeti žalbu sudu u roku od 8 dana od primitka istog. Žalba neće odgoditi izvršenje ovrhe. Javni bilježnici donose rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Tada vam na raspolaganju stoji izjava prigovora. Prigovor se također podnosi u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi, s time da prigovor odgađa izvršenje ovršnog rješenja. Važno je da prigovor bude obrazložen. 

Arhiva

Zakon privlačenja i novac

netinfo.hr
17.08.2017

Kako dobiti kredit

netinfo.hr
25.11.2016