Dodatne korisne informacije

Postavljanje pravila umjesto ciljeva, što offline i online promocija, što je strategija

Autor: netinfo.hr
Datum: 09.05.2018

Postavljanje pravila umjesto ciljeva

Možda ste otkrili snažan motiv za promjenom, konkretno za pokretanjem vlastitog biznisa, no niste to još učinili jer je to u suprotnosti s nekim vašim uvjerenjem, s nekom vrijednošću do koje vam je stalo. Možda ste i motivirani, no i dalje vam nešto smeta iznutra, i dalje vam neki unutarnji glas ne dopušta da pokrenete promjenu? Taj unutarnji glas često je pitanje identiteta. Kako se mi vidimo?

Možda zaista želimo pokrenuti vlastiti biznis ili napraviti bilo koju drugu promjenu i sve je usklađeno s našim vlastitim sustavom vrijednosti i uvjerenjima, imamo i snažan motiv, no ipak stojimo na mjestu jednostavno zato što se ne vidimo kao poduzetnik. Ili smo i to nadišli i koče nas još samo dvije stvari,  strah od pogreške i uvjerenje da mi nismo hrabra osoba kao što svi ti poduzetnici, jesu jer mi se bojimo, a oni se očigledno ničega ne boje, ne razmatrajući uopće da možda pogrešno definiramo hrabrost. Zaboravite na strah od pogreške. Pogreške ionako zapravo ne postoje. Uvijek ispadne da smo dali sve od sebe i u danom trenutku napravili najbolje što smo znali, s informacijama, znanjima i vještinama koje smo u tom istom trenutku imali. Upravo iz svih tih pogrešaka najviše naučimo i postanemo kvalitetnije osobe i spoznamo da je istina ono što kažu — da se sve događa s razlogom i onako kako je najbolje za nas. Kad to znamo, svjesni smo da zapravo ne možemo pogriješiti, ne možemo ne uspjeti. Istina je da se u našoj kulturi pogreške ne potiču, možda se na neki način i kažnjavaju. To je tako, i zato nam je takva (anti)-poduzetnička klima, ipak točna je ona stara poslovica: Tko riskira, profitira. Povezano spomenutom definicijom hrabrosti zaboravljamo da hrabrost zapravo znači da se bojimo, ali da unatoč tom strahu djelujemo. Stoga je presudno u svakom trenutku znati što zaista želimo i kakva osoba želimo biti. Bitno je prije svega jasno postavljanje pravila, a ne ciljeva.

Svi smo mi jedinstveni, imamo razne talente i na nama je da ih iskoristimo, realiziramo, da ispunimo svoju svrhu, da ostavimo trag, da na ovaj ili onaj način svijet ne bude isti kad odlazimo s njega. Da možda bude bar malo bolji nego u trenutku našeg rođenja.

Što je offline promocija

U promoviranju, kao i komuniciranju u cjelini ostvarenje svrhe, tj. razmjena poruka nije moguća ukoliko ne postoji medij (kanal ili prijenosnik) koji prenosi poruku od izvora do primatelja, odnosno, od poduzeća do potrošača. 

Poruke i oglasna sredstva kao fizički nositelji poruka mogu biti poslani individualno (npr. putem pošte, insertiranjem u sandučiće, dijeljenjem na ulici itd.) ili masovno (npr. putem televizije, radija ili Interneta). Medije u komunikacijskom procesu možemo podijeliti prema više kriterija. 

Osobni mediji (kanali) - označavaju prijenos poruka od jedne prema drugoj osobi, grupi ili većoj skupini ljudi (npr. javni govor, osobna prodaja, prezentacije proizvoda), gdje se kao medij pojavljuje osoba koja prenosi poruku drugima. 

Neosobni mediji (kanali) - ugođajni, koji prenose poruke preko stvaranja ugođaja za potrošača (npr. izlog, dekoracija, ambijent, glazba i sl.), događajni, gdje različiti sadržaji/događaji sami po sebi prenose poruke (obljetnice, blagdani, događanja, koncerti i sl.) I masmedijski, koji odašilju poruku široj skupini potrošača ili cjelokupnom tržištu (TV, radio, tisak, vanjsko oglašavanje, direktno oglašavanje i ostalo). 

Što je online promocija

Bez obzira na udjele pojedinih medija u strukturi korištenja, Internet je najznačajniji digitalni medij današnjice koji pruža nove mogućnosti potencijalnom oglašivaču i suvremenom korisniku, koji svoje vrijeme posvećuje samo određenim internetskim sadržajima zbog različitih informacijskih, edukativnih ili rekreativnih interesa. lzvjesno je i da nema područja ljudskog stvaralaštva o kojem ne postoji informacija na Internetu.

Ovaj medij uvelike se koristi za publiciranje informacija, oglašavanje, marketiranje, prodaju proizvoda i usluga, te pružanje različitih usluga u svim domenama ljudskog života. Internet je pokrenuo ogroman broj online sadržaja i mogućnosti. Broj informacija dostupan na Internetu premašio je sve mogućnosti što ih je ljudski rod stvorio do danas. Uvriježila se i šaljiva fraza - On zna sve. Tko je to? Google!

Danas su digitalni mediji, oglašavanje na portalima ili društvene mreže nezaobilazan dio integrirane oglasne kampanje. U tržišnoj komunikaciji i marketingu Internet se koristi višeslojno, kao interaktivan komunikacijski medij, sredstvo odnosa s potrošačima, baza podataka i istraživačka platforma, virtualna prodavaonica itd. 

Bez obzira što je Internet omogućio veću brzinu komuniciranja, raznorodnost načina i individualizirao komunikaciju, ipak se smanjuje komunikacija među ljudima s kojima radimo i živimo. lzvjesno je da je i to izazov novog, digitalnog doba.

Što je strategija

Koncepcija i pojam strategije prvi se put spominje još kod starih Grka, a svoje korijene ima u vojsci i vojnim strukturama i, kako to navode Hooley, Saunders i Piercyl, uglavnom se bavi pitanjem učinaka (usmjeravanjem na prave poslove), a ne učinkovitošću (obav­ljanjem onoga što se radi na ispravan način).

Tako je u Websterovu rječniku moguće pronaći definiciju strategije, prema kojoj je ona "znanost planiranja i usmjeravanja vojnih operacija". Prema tome, u vojnome (ishodiš­nom) smislu, strategija treba odrediti smjerove kojima treba krenuti i planove za korište­nje vlastitih resursa na najučinkovitiji način, naravno, protiv vojnog neprijatelja/protivnika kojeg treba poraziti.

Međutim, možda i nije najsvrsishodnije toliko potencirati vojno ishodište pojma strategija jer je u poslovnome svijetu ona odavno izgubila najveći dio vojnih konotacija i smatra se sastavnim dijelom - poslovne/menadžerske i marketinške terminologije te planiranja budućih marketinških i ukupnih aktivnosti poslovnih organizacija.

Strategiju čini određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva i zadataka organizacije te prihvaćanje smjerova akcije i alokacije resursa nužnih za postizanje tih ciljeva.

Strategiju čini okvir ciljeva, svrha i zadataka te glavne politike i planova za posti­zanje tih ciljeva, postavljenih tako da bi se definiralo poslovanje organizacije, od­nosno poslovanje kojim bi se organizacija trebala baviti te koja je vrsta poslovne organizacije, a koja bi trebala biti

Strategija je ono što određuje okvir poslovnih aktivnosti organizacije i daje vodič za koordiniranje tih aktivnosti tako da organizacija može njima ovladati i utjecati na promjenljivo okružje. Strategija artikulira preferirano okružje za poslovnu organizaciju i tip organizacije kojem ona teži.