Informacije

Ured za sprječavanje pranja novca

Autor: Netinfo.hr
Datum: 16.12.2022
Ured za sprječavanje pranja novca je financijsko-obavještajna jedinica Republike Hrvatske koja djeluje u sastavu Ministarstva financija kao ustrojstvena jedinica koja samostalno i neovisno obavlja temeljne i druge zadaće propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Ured za sprječavanje pranja novca je središnja nacionalna administrativna jedinica nadležna za primanje i analiziranje obavijesti o sumnjivim transakcijama i drugih informacija propisanih Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima u vezi s pranjem novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima i financiranjem terorizma. Također, nadležan za dostavljanje rezultata svojih operativnih analiza kao financijsko-obavještajnih podataka i svih drugih relevantnih informacija nadležnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje kada utvrdi da u konkretnom slučaju postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranje terorizma.
Ured je osnovan 1997. godine nakon donošenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Donošenje toga zakona i osnutak Ureda za sprječavanje pranja novca bili su jedan od uvjeta za prijem Republike Hrvatske u Vijeće Europe. Ured je smješten na adresi Ulica Grada Vukovara 72 u Zagrebu, a funkciju predsjednika obnaša Ante Biluš.