Informacije

Pravila za ispravljanje pogrešaka i praćenje rada

Autor: Netinfo.hr
Datum: 14.04.2021

Kad ljudi odbijaju prihvatiti odgovornost, možemo ih biti prinuđeni službeno podsjetiti na njihove dužnosti prije daljnjeg djelovanja. Većina je organizacija utvrdila politiku i procedure kojih se moramo pridržavati prije no što je moguće poduzeti disciplinske mjere. Ovo je posebno važno u tvrtkama koje sklapaju individualne ugovore sa zaposlenicima ili ugovore sa sindikatima.