Informacije

Što je faktoring?

Autor: Netinfo.hr
Datum: 29.12.2022
Faktoring je financijski posao gdje financijska institucija (faktor) kupuje nedospjela potraživanja svojih klijenata, najčešće izvoznika (proizvođača, trgovaca, davatelja ostalih usluga), koje oni imaju prema dužnicima iz ugovora o isporukama robe ili izvršenja usluga, prije dospijeća potraživanja.
Predmet i vrste faktoringa
Predmet faktoringa za potrebe prijenosa može se dokazivati računom ili drugom ispravom prema kojoj isporučitelj dobara ili pružatelj usluga, odnosno osoba kojoj on naloži, obračunava isporučena dobra i obavljene usluge bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu.
Faktoring s obzirom na svoja obilježja može biti tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni. Posebnu vrstu faktoringa predstavlja dobavljački, odnosno obrnuti faktoring.