Informacije

Što je faktoring?

Autor: Netinfo.hr
Datum: 29.12.2022
Faktoring je financijski posao gdje financijska institucija (faktor) kupuje nedospjela potraživanja svojih klijenata, najčešće izvoznika (proizvođača, trgovaca, davatelja ostalih usluga), koje oni imaju prema dužnicima iz ugovora o isporukama robe ili izvršenja usluga, prije dospijeća potraživanja.