Informacije

Što je Eurojust?

Autor: Netinfo.hr
Datum: 20.12.2022
Eurojust odnosno, Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu jedinstveno je središnje mjesto sa sjedištem u Haagu, u Nizozemskoj, u kojem nacionalna pravosudna tijela blisko surađuju u borbi protiv teškog i organiziranog prekograničnog kriminala. Glavna uloga Eurojusta je pomoći u stvaranju sigurnije Europe koordinacijom rada nacionalnih tijela, odnosno država članica i trećih zemalja, u provedbi istraga i progona kaznenih djela prekograničnog kriminala.
Eurojust se sastoji od 28 nacionalnih članova, po jednoga iz svake države članice Europske unije. Nacionalni članovi upućuju se u skladu s pravnim sustavima svojih država, a stalno se sjedište Eurojusta nalazi u Haagu. Nacionalni su članovi visokopozicionirani, iskusni državni odvjetnici, suci ili policijski službenici jednakovrijednih nadležnosti. Pojedinim nacionalnim članovima u radu pomažu zamjenici, pomoćnici ili upućeni nacionalni stručnjaci. Eurojust trenutno broji 240 zaposlenih, a funkciju upravnog direktora obnaša Nick Panagiotopoulos.