Informacije

Što je BRICS i koja je njegova uloga?

Autor: Netinfo.hr
Datum: 05.09.2023
BRICS je engleska skraćenica i ekonomski pojam koji se odnosi na rastući razvoj ekonomskog potencijala Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Implicitno, tiče se ekonomskog savezništva ovih komplementarnih ekonomija. Izvorni akronim "BRIC" ili "BRIC" osmislio je 2001. godine ekonomist Goldman Sachsa Jim O'Neill kako bi opisao brzorastuća gospodarstva za koja je predvidio da će kolektivno dominirati globalnom ekonomijom do 2050. godine.