Informacije

OTC tržište i njegove karakteristike

Autor: Netinfo.hr
Datum: 04.09.2023
Financijska tržišta prema vrsti transakcija dijele se na organizirana i neorganizirana tržišta. Organizirana financijska tržišta su tržišta na kojima se trguje financijskim instrumentima prema unaprijed utvrđenim pravilima i procedurama. Nazivaju se još i tradicionalna tržišta.
Neorganizirano financijsko tržišto, odnosno OTC tržište je otvoreno/sekundarno tržište financijskih instrumenata koji nisu uvršteni na uređeno tržište i koji nisi primljeni u trgovinu na MTP, odnosno Multilateralnu trgovinsku platformu.
Glavne razlike između tradicionalnih i OTC tržišta
Tradicionalna tržišta i OTC tržišta su dvije osnovne kategorije financijskih tržišta, svaka s vlastitim karakteristikama i načinima funkcioniranja. Ključne razlike između ova dva tipa tržišta su: