Informacije

Metode obračuna kamata i naknada u banci

Autor: Netinfo.hr
Datum: 05.01.2023
Kod proporcionalne metode, kamata se obračunava primjenom sljedećih formula: