Informacije

Kapitalna imovina

Autor: Netinfo.hr
Datum: 11.09.2023
Kapitalna imovina je ulaganje novca u neku vrstu fiksne imovine. U kontekstu poslovanja, kapitalna imovina pomaže tvrtki u proizvodnji proizvoda, namijenjena je za korištenje dulje od godinu dana i nije inventar. U kontekstu pojedinaca, kapitalna imovina je ulaganje kao što su nekretnine, vrijednosni papiri, poduzeće ili druga takva investicijska imovina.