Informacije

Kapitalna imovina

Autor: Netinfo.hr
Datum: 11.09.2023
Kapitalna imovina je ulaganje novca u neku vrstu fiksne imovine. U kontekstu poslovanja, kapitalna imovina pomaže tvrtki u proizvodnji proizvoda, namijenjena je za korištenje dulje od godinu dana i nije inventar. U kontekstu pojedinaca, kapitalna imovina je ulaganje kao što su nekretnine, vrijednosni papiri, poduzeće ili druga takva investicijska imovina.
Jednostavno rečeno, poslovna kapitalna imovina je svaka imovina koju poduzeće koristi za stvaranje prihoda ili dobiti, umjesto da se odmah proda radi zarade, a uključuje materijalnu i nematerijalnu imovinu. To je obično dugoročna imovina koju tvrtka očekuje koristiti dulje od jedne godine, a u bilanci se bilježi kao dugotrajna imovina, često pod stavkom nekretnina, postrojenja i opreme (PP&E). Često su to značajna ulaganja koja zahtijevaju značajnu količinu kapitala, a tvrtka obično mora nastaviti s kapitalnim izdacima kako bi svoju kapitalnu imovinu održavala ažurnom i u ispravnom stanju.
Zbog čega je kapitalna imovina važna?
Primarna svrha kapitalne imovine je pomoći u stvaranju prihoda za tvrtku, bilo kroz izravnu upotrebu u njezinom poslovanju ili kroz prodaju proizvoda ili usluga. Na primjer, tvornica kruha može kupiti novu industrijsku peć kako bi povećala svoj proizvodni kapacitet ili softverska tvrtka može kupiti računala koja su potrebna njezinom osoblju za programiranje aplikacija.