Informacije

Kako Financijski inspektorat obavlja nadzor?

Autor: Netinfo.hr
Datum: 28.12.2022
Financijski inspektorat obavlja financijski nadzor po službenoj dužnosti: izravnim nadzorom koji ovlaštene osobe Financijskog inspektorata provode u prostorijama subjekta nadzora pregledom izvorne dokumentacije, praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora. Izravni nadzor može biti redoviti i izvanredan. Izravan nadzor se odvija prema rasporedu koji Financijski inspektorat donosi na godišnjoj razini.
Koje su dužnosti subjekta prema Financijskom inspektoratu?
Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama Financijskog inspektorata omogućiti pristup sjedištu subjekta nadzora i ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja djelatnost i poslove u svezi s kojima Financijski inspektorat provodi nadzor. Također, subjekt je dužan omogućiti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.
Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor. Nadzor poslovanja ovlaštena osoba Financijskog inspektorata obavlja tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata obavljanje nadzora i izvan radnog vremena.