Informacije

Financijski inspektorat Republike Hrvatske

Autor: Netinfo.hr
Datum: 27.12.2022
Financijski inspektorat Republike Hrvatske smješten je u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 72. Financijski inspektorat pridonosi zaštiti financijskog sustava Republike Hrvatske od zloupotreba i financijskog kriminala, uključujući pranje novca i financiranje terorizma, te od drugih nelegalnih aktivnosti.
Djelokrug i aktivnosti financijskog inspektorata
U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranje terorizma. U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji.
U području pružanja usluga platnog prometa Financijski inspektorat nadzire odvijanje platnih transakcija i drugih poslova platnog prometa.