Informacije

Europsko udruženje slobodne trgovine

Autor: Netinfo.hr
Datum: 06.09.2023
Europsko udruženje slobodne trgovine, skraćeno EFTA, međuvladina je organizacija Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske. Utemeljilo ju je 1960. godine tadašnjih sedam država članica radi promicanja slobodne trgovine i ekonomske integracije među članicama.
Kako je osnovano Europsko udruženje slobodne trgovine?
Dana 12. siječnja 1960. godine, Ugovor o Europskom udruženju slobodne trgovine pokrenut je u Zlatnoj dvorani gradske vijećnice u Stockholmu. Time je uspostavljeno postupno ukidanje carina na industrijske proizvode, ali nije utjecalo na poljoprivredne ili riblje proizvode.
Glavna razlika između rane Europske ekonomske zajednice, skraćeno EEZ, i Europskog udruženja slobodne trgovine bila je u tome što Europsko udruženje slobodne trgovine nije upravljalo zajedničkim vanjskim carinskim tarifama za razliku Europske ekonomske zajednice. Svaka članica Europskog udruženja slobodne trgovine bila je slobodna uspostaviti svoje pojedinačne carine protiv zemalja koje nisu članice Europskog udruženja slobodne trgovine ili svoje pojedinačne sporazume o slobodnoj trgovini s njima. Članice osnivačice Europskog udruženja slobodne trgovine bile su: Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Švedska, Švicarska i Velika Britanija. Tijekom 1960-ih, te su se zemlje često nazivale "Vanjskih sedam", za razliku od „Unutarnjih šest“ tadašnje Europske ekonomske zajednice.