Informacije

Europsko udruženje slobodne trgovine

Autor: Netinfo.hr
Datum: 06.09.2023
Europsko udruženje slobodne trgovine, skraćeno EFTA, međuvladina je organizacija Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske. Utemeljilo ju je 1960. godine tadašnjih sedam država članica radi promicanja slobodne trgovine i ekonomske integracije među članicama.