Korisne informacije

  Što je i zašto koristiti IIP Interactive (Investors in People Interactive), organizacija istraživanja tržišta, istraživanje izvoznog tržišta te tržišni trendovi

  • netinfo.hr
  • 06. srpnja, 2018

Što je IIP (Investors in People Interactive)

Investors in People lnteractive besplatan je alat za unaprjeđivanje elektroničkog poslovanja, dizajniran kako bi vodio poduzetnike i rukovoditelje kroz razvojne aktivnosti, pomogao preobraziti učinak organizacije i povećati njenu konkurentnost. Važan je za e-poslovanje jer se radi o alatu za e-­poslovanje (e-učenje, jer može pomoći MSP-ima u planiranju implementacije e-poslovanja. Projekt ePoslovanje koristi IIP kao elektronički alat za procjenu kapaciteta organizacija. Projekt ga koristi kao alat za povećanje kapaciteta 20 PPI-ja kao bi se stvorila mreža institucija - s ciljem da ta mreža podržava MSP-e diljem Hrvatske. 

Kroz rezultate internetskog upitnika, IIP nudi dijagnostiku koja identificira područja u kojima je poduzeće snažno i ona koja je potrebno razviti. 

Sve se u sklopu IIP Interactive vrti oko ključnih praksi upravljanja i ljudi/zaposlenika kako bi se ponudile ideje za poboljšanje radne kulture. IIP vas vodi kroz pet ključnih praksi upravljanja: 

- Strateško planiranje 

- Učinkovito upravljanje 

- Razvoj ljudi 

- Kultura i komunikacija 

- Upravljanje učinkom 

Svaka od praksi upravljanja ima pet različitih pod­vrsta, ali jedna od njih, na kojoj se treba neprestano raditi, sadržana je u svakoj od tih pet: "Uključite svoje ljude". To znači, kad motivirate svoje ljude i potpuno ih uključite u život poduzeća, oni će poboljšati svoj učinak, a to vodi do poslovnog razvoja i rasta. 

Investors in People preobražava poslovni učinak kroz ljude. Elektronički alat IIP Interactive sugerira kako promjena radne kulture može pomoći po­duzeću da postane konkurentnije na globalnom tržištu, da postane prepoznatljivo kao tvrtka koja ostvaruje povrat ulaganja kroz povećanu učinkovitost i profitabilnost. 

IIP Interactive uključuje knjižnicu korisnih informa­cija, s brojnim vodičima, primjerima i predlošcima koje je moguće preuzeti, prilagoditi i ponovno koristiti u bilo kojem trenutku, ovo može koristiti svaka tvrtka. Na primjer, možete pronaći predložak koji će vam pomoći da utvrdite SMART ciljeve koji će vas voditi kroz korake za izradu vizije ili poslovnog plana. Uvijek vam pokazuje kako da uključite svoje ljude u ove poslovne procese i kako im pomoći da budu angažiraniji u rastu tvrtke. Ponovno korištenje alata IIP Interactive, te pregled i nadopuna vašeg napretka može dati rukovoditelju tvrtke dobru sliku o napretku vaše organizacije i o tome gdje stoji u odnosu na standard.

Zašto koristiti IIP Interactive

On pokazuje vaše jake strane područja razvoja 

Kroz dijagnostički proces poduzeće može iden­tificirati svoje jake strane i područja koja je po­trebno razvijati. 

Daje vam sliku o vašem napretku 

Dijagnostika se može koristiti za pregled i ažurira­nje napretka jer rukovoditelj radi prema rezultatu dijagnoze dobivene nakon popunjavanja upitnika. Rukovoditelj MSP-a uvijek može provjeriti prethod­nu dijagnozu i pratiti napredak tijekom vremena. 

Nudi besplatne informacije i resurse 

IIP Interactive sadrži internetsku knjižnicu kori¬snih informacija, uključujući vodiče, predloške i primjere koje možete preuzimati, prilagođavati i koristiti kad god želite. 

Organizacija istraživanja tržišta

Organiziranje aktivnosti istraživanja tržišta unutar poslovne organizacije ne podliježe nekim univerzalno primjenljivim pravilima. Ako je riječ o manjim organizacijama, u pravim se poslovima istraživanja tržišta ili suradnjom s angažiranim agencijama za istraživanje bavi samo nekoliko ili čak samo jedan zaposlenik. Usto, često se događa da se poslovima istraživanja tržišta bave marketinški menadžeri ili zaposlenici zaduženi za neko drugo područje marketinga.

Međutim, iako, kao što je već istaknuto, ne postoje pravila, ipak se kao načela prema kojima se organiziraju aktivnosti istraživanja tržišta mogu koristiti tri pristupa: 

- prema području primjene - linija proizvoda, marka, tržišni segment ili geografsko područje

- prema izvršavanju marketinških funkcija - terenska analiza prodaje, istraživanje učinaka promotivnih aktivnosti, istraživanja pozicioniranosti i kvalitete proizvoda i dr. 

- prema tehnici istraživanja ili pristupu - matematičke i statističke analize, intervjuiranje, izrada upitnika i drugo.

Istraživanje izvoznog tržišta

Međunarodna tržišta nisu identična domaćim tržištima. Zbog toga je zadaća istraživanja izvoznog tržišta ustanoviti te razlike i uz pomoć odgovarajućih tehnika istraživanja tržišta prikupiti informacije koje će pomoći pri odlučivanju koje tržište odabrati, te kakvu marke­tinšku strategiju razviti i usmjeriti prema određenom izvoznom tržištu.

Metodološki pristup istraživanju izvoznog tržišta ne razlikuje se od pristupa istraživanju domaćeg tržišta. Ipak, pri istraživanju izvoznog tržišta postoje osobitosti koje treba imati na umu. To su, prije svega, čimbenici makrookoline, zemljopisni, gospodarski, društve­no-politički, zakoni i propisi, kulturološki i drugi.

Istraživanje izvoznog tržišta može se podijeliti u dvije osnovne faze:

- preliminarna istraživanja - agregatna, pilotska i makroekonomska

Preliminarno istraživanje obuhvaća sljedeće najvažnije čimbenike

- zemljopisna obilježja strane zemlje

- državno i društveno uređenje

- stanovništvo 

-  gospodarstvo

- prirodna bogatstva

- industrija i obrtništvo

- poljodjelstvo

- vanjska trgovina

- unutarnja trgovina

- financije i bankarstvo

- promet i veze

- znanost, kultura, civilizacija

- kvantitativno-kvalitativna analiza za određeni proizvod ili uslugu, robna istraživanja (orijentacijska, indikativna, stvarna).

 U ovoj fazi se obavljaju istraživanja

- potreba koje zadovoljavaju određeni proizvod

- potencijalnih potrošača

- cijena

- promotivnih aktivnosti

- distribucijski kanali

- konkurencije

- institucijskih uvjeta u užem smislu

Tržišni trendovi

Nakon analize kupaca, konkurencije i tržišta u razvoju strategije marketinga od velike je pomoći kvalitetna procjena budućih tržišnih trendova. 0 tržišnim predviđanjima i prognozama navode neki trendovi koji mogu utjecati na poslovanje pojedinih organizacija.

 Tako je, primjerice, automobilska industrija pod utjecajem sljedećih trendova:

- porast ekološke svijesti krajnjih potrošača - oni žele kupovati automobile koji imaju manju potrošnju goriva i kao pogonskim gorivom koristiti se bezolovnim benzinom

- okrupnjivanje - fuzioniranje velikih proizvođača automobila (npr. Volkswagen¬Audi-Porsche-Seat-Škoda, BMW i Rover ili Daimler-Benz i Chrysler)

- sve veća otvorenost međunarodnog tržišta - od kraja 1980-ih i početka 1990-ih tržište bivših socijalističkih zemalja sve je otvorenije za nove i rabljene automobile iz zapadnoeuropskih i ostalih razvijenih zemalja.

PREDAJ ZAHTJEV