Pravila za ispravljanje pogrešaka i praćenje rada

  • netinfo.hr
  • 12. srpnja, 2018

Pravila za ispravljanje pogrešaka - Ukor 

Kad ljudi odbijaju prihvatiti odgovornost, možemo ih biti prinuđeni službeno podsjetiti na njihove dužnosti prije daljnjeg djelovanja. Većina je organizacija utvrdila politiku i procedure kojih se moramo pridržavati prije no što je moguće poduzeti disciplinske mjere. Ovo je posebno važno u tvrtkama koje sklapaju individualne ugovore sa zaposlenicima ili ugovore sa sindikatima. 

Pravila za ispravljanje pogrešaka - Zadržavanje 

Ako smo pravilno riješili prethodne korake, povećali smo svoje izglede da zadržimo zaposlenika i unaprijedili njegovu predanost. To ojačava i moral cijelog našega tima. Izgrađuje se povjerenje i povećava razina predanosti i radne etike. 

Pravila za ispravljanje pogrešaka - Prihvaćanje odgovornosti 

Svrha je ovog koraka ispravljanje problema, smanjenje vjerojatnosti da se pogreška ponovi i adekvatno funkcioniranje djelatnika. Uključuje i planiranje u cilju osmišljavanja načina da spriječimo ponavljanje problema. 

Pri tom bi trebalo različito pristupiti suradniku koji prihvaća odgovornost i onome koji prebacuje krivnju i izbjegava odgovornost. Kod odgovornog zaposlenika, možemo koristiti učinkovito ispitivanje, slušanje i obuku kako bismo njega ili nju potakli da predloži načine ispravljanja situacije. Uključite suradnika u analizu problema i u proces donošenja odluke. 

Za zaposlenika koji okrivljuje druge ili izbjegava prihvatiti odgovornost, menadžer bi morao najprije iznova potvrditi očekivanja u vezi rada te poučiti zaposlenika da prihvati odgovornost. 

Pravila za ispravljanje pogrešaka - Odnos 

Kad se susretnemo s osobom koja je pogriješila, najbolje je početi tako da opustimo tu osobu i reduciramo nervozu. Jedan je način da to postignemo početi od iskrenog, činjenicama potkrijepljenog poštivanja. Umjesto običnog, općenitog komplimenta, odaberite primjer kojemu ste svjedočili. Očuvajte politiku topline u poslovnom odnosu, kako bi druga osoba bila otvorena za vaše savjete.

Raspravljajte nasamo. Ne govorite i ne činite ništa zbog čega bi osobi moglo biti neugodno ili bi se mogla osramotiti pred drugima.

Usvojite stav i djelovanje kakvo želite vidjeti kod druge osobe. Govorimo li tiho i mirno, izgledno je da će i druga osoba tako govoriti. Gledamo li na pogrešku kao nešto malo i nešto što je lako ispraviti, i druga bi strana mogla usvojiti takav stav. 

Praćenje rada 

Budući da su menadžeri odgovorni za postupke svojih zaposlenika, sustav praćenja rada je ključno oruđe menadžmenta. Provedba može biti osjetljiva bez mikromenadžmenta. Ako menadžeri stalno vire svojim Ijudima preko ramena, dolazi do osjećaja nepovjerenja - a to može ugroziti atmosferu zajedništva i suradnje, nužnu za pravi uspjeh.

Praćenje rada treba provoditi kroz sudjelovanje. Umjesto stalnog nadzora ili neočekivanih provjera, praćenje treba biti ugrađeno u plan djelovanja. Umjesto nametanja plana praćenja, menadžer i njegovi zaposlenici trebaju zajednički razviti plan. Kontrolne točke trebaju biti postavljene u svim etapama projekta. Po dovršetku pojedinih etapa, menadžer i ljudi koji rade na projektu, sastat će se i provjeriti što je obavljeno. Zaposlenike treba poticati da kritiziraju funkcioniranje projekta i eventualno predlažu nove ili dodatne stvari koje mogu biti uključene u zadatak. Naravno, i menadžer će ponuditi primjerene komentare i prijedloge.

Na taj način, praćenje rada postaje dio participativnog pristupa radu i djeluje kao poticaj zaposlenima da postignu još veći uspjeh u ispunjavanjima zahtjeva zadatka. 

PREDAJ ZAHTJEV