Budite trener i treniranje te pomaganje članovima svoga tima

  • netinfo.hr
  • 10. srpnja, 2018

Budite trener

Vjerojatno najveći izazov u poslu lidera je ukalupljivanje pojedinih članova tima u dinamičnu, interaktivnu jedinicu koja postiže vrhunske rezultate. Vidjeli smo kako sportski treneri oblikuju svoje momčadi. Kao vođe naših radnih timova, možemo učiti od njih. 

To ćemo činiti tako da članovima tima pomažemo optimalno razviti njihove talente. Očuvat ćemo svijest našega tima o ciljevima tvrtke, najnovijim metodama i tehnikama koje će im omogućiti postizanje tih ciljeva. Pomagat ćemo im da nauče ono što ne znaju i usavrše ono što znaju.

Dobar je primjer Bob, iskusan prodavač kojega je tvrtka nedavno zaposlila. S obzirom na njegove dosadašnje uspjehe, Bob nije od menadžera očekivao da mu osigura previše obuke. Pretpostavio je kako će ga uputiti u osnove o proizvodima i poslati na teren. Međutim, Bobov menadžer je inzistirao na tome da prođe istu opsežnu obuku kao i neiskusniji vježbenik. Bob je shvatio. U srednjoj je školi bio prvak u trčanju, ali njegov mu je trener na sveučilištu posvećivao jednaku pažnju kao i članovima tima koji se nikad ranije nisu natjecali. Uspješni menadžeri to imaju na umu kad uvode novog zaposlenika. Čak i ako su imali ranijeg iskustva, nužno je da usavršavaju načine na koje tvrtka pristupa poslu, a koji mogu biti različiti od ranijih iskustava zaposlenika. Većina menadžera neće oklijevati učiniti to s osobom koja nije imala prethodnih iskustava, no često to zapostavljaju kad je riječ o iskusnom osoblju. 

Treniranje

Budući da se danas velik dio posla obavlja u timovima, nije dovoljno obučiti svakog člana tima da postiže vrhunske rezultate. Jednako je važno ujediniti skupinu u koordiniranu radnu jedinicu. 

To za novi tim počinje temeljitim upućivanjem u ciljeve tima, što se očekuje od svakog suradnika i od tima u cjelini. To je moguće obaviti kroz skupnu obuku ili, kad se dodaje novi član, obuku jedan na jednoga.

Kad timu dodijele novi projekt, voditeljica tima za informacijsk tehnologiju, Erica, prvi dan (ili dulje) u timu provodi raspravljajući članovima - pojedinačno i skupno. Rekla je: “Što više vremena uložim na početku, to je uspjeh veći.” 

Oslanja se na iskustvo koje su pojedini članovi tima imala na sličnim projektima i zajednički planiraju čitavu operaciju. Kako projekt napreduje, vodi evidenciju o napretku svakog suradnika i uskače pružajući pomoć, dodatnu obuku, bilo što što je potrebno kako bi bili učinkovitiji na poslu. 

Pomaganje članovima tima da preuzmu odgovornost za svoje poslove - Obuka nikad ne završava

Tehnike obuke mogu se naučiti promatranjem sportskih trenera. Profesionalni treneri svoj trening započinju temeljitim pregledom onoga što mora biti usvojeno. To je moguće postići grupnim treninzima (ako je u programu obuke prisutno barem dvoje ili više ljudi) ili individualnim raspravama. Pomagala za obuku poput priručnika, filmova ili traka korisna su u ovoj etapi. 

Elena je bila menadžer na području obrade podataka za distributera kućanske opreme i postigla je zavidne uspjehe u brzom osposobljavanju novih ljudi za početak rada. Kad novi zaposlenik dođe u njen odjel, Elena prvih nekoliko dana radi gotovo isključivo s tom osobom. Kaže: “Što više vremena utrošim odmah, to će postotak uspješnosti biti veći.” Elena pri početnoj obuci svojim ljudima pruža temeljit uvid o osnovama računala koja se koriste u njenom odjelu - neovisno o tome koliko iskustva novi zaposlenik već možda ima. Kaže kako time započinju na ispravan način te im pomaže u eliminaciji bilo kakvih loših navika s prethodnih radnih mjesta. 

Pomaganje članovima tima da preuzmu odgovornost za svoje poslove - Menadžeri bi trebali imati periodične, individualne sastanke

Trebali bi imati sastanke sa svakim od svojih ljudi vezano uz obuku, kao i grupne sastanke sa svim članovima osoblja. Oni bi uvijek trebali budno motriti sve kojima su nadređeni, kako bi zamijetili eventualne varijacije u njihovim rezultatima. Također, trebali bi im pružiti savjete i obuku u cilju njihova napretka. 

Pomaganje članovima tima da preuzmu odgovornost za svoje poslove - Neka zaposlenici aktivno sudjeluju

Pokazali smo kako je izglednije da ljudi, koji sudjeluju u odlukama koje ih se tiču, rade na njihovom ostvarivanju. Kad se dodjeljuje novi projekt, umjesto da onima koji su zaduženi za njegovu realizaciju kažemo kako će raditi, trebali bismo zajedno s njima definirati procedure. Dajući im dio kontrole nad time kako će se posao obavljati, još je jedan način da im pomognemo u preuzimanju odgovornosti za svoj posao. 

Pomaganje članovima tima da preuzmu odgovornost za svoje poslove - Ne odustajte olako od suradnika

Pogreške se događaju. Koristite ih kao alat za unapređivanje rada te osobe. Kad ljudi uče iz svojih pogrešaka, nije izgledno da će ih ponavljati. 

Potičite svakog člana tima da iznova promišlja o svom poslu i neka bude svjestan da će njegove ideje koliko god se radikalnima činile, biti saslušane. 

PREDAJ ZAHTJEV