Registracija novog korisnika

1. Odaberite željenu uslugu:

* Visina pozajmice na koju korisnik može ostvariti pravo ukoliko se na to odluči!

2. Odaberite trajanje:

Niste odabrali!

3. Ostvarite pravo:

Informacije o usluzi:

Broj informacija:
Naknada:
0,00 kn
Naziv:
Trajanje:
30 dana
Datum dospijeća:

Informacije o zajmu*:

Iznos zajma
0,00 kn
Naknada za obradu
0,00 kn
Iznos za isplatu
0,00 kn
Rok dospijeća
30 dana
Vraćam    
0,00 kn

* Visina pozajmice na koju korisnik može ostvariti pravo ukoliko se na to odluči!

4. Ispunite obrazac za registraciju

NAPOMENE:

  • Ako ste već prošli proces registracije i postojeći ste korisnik možete se prijaviti sa svojim registriranim podacima OVDJE .
  • Za korisnike koji ostvare pravo na brzi zajam, isplatu nije moguće izvršiti na zaštićeni ili žiro račun.
  • Za aktivaciju korisničkog računa, nakon predaje obrasca za registraciju, potrebno je poslati promet po tekućem računu za zadnji mjesec gdje je vidljiva plaća, kopiju osobne iskaznice te kopiju kartice tekućeg računa gdje je vidljiv IBAN.

Što ako se plaćanje ne izvrši na vrijeme?

U slučaju kašnjenja plaćanja računa kupljene netINFO.hr usluge, kašnjenja plaćanja računa za obradu zajma i kašnjenja sa povratom iznosa zajma, sukladno Općim uvjetima, klijent će biti u obvezi:

  • plaćati zakonske zatezne kamate po stopi važećoj na dan ulaska u kašnjenje pa do dana podmirenja cjelokupnog duga
  • pet (5) dana od ulaska u kašnjenje, sukladno Ovršnom zakonu, pokreće se postupak prisilne naplate – ovrhe
  • pokretanjem postupka prisilne naplate – ovrhe, dugovanje korisnika se uvećava za troškove odvjetnika, javnog bilježnika i eventualne sudske troškove
  • pravomoćnim ovršnim rješenjem blokira se korisnikov račun sve do naplate ukupnog dugovanja, uključujući troškove pokretanja prisilne naplate – ovrhe
  • pravomoćno rješenje o ovrsi, blokada računa i prisilna naplata se evidentiraju i utječu na budući kreditni rejting korisnika naših usluga
  • nenaplaćena potraživanja mogu se prenijeti na treću osobu, koja će ih naplaćivati sukladno svojoj poslovnoj praksi