Faze procesa i sustav istraživanja tržišta o kanalima distribucije i komunikacije

 Netinfo.hr  01.04.2021

Katkad istraživanje tržišta može biti vrijedna pomoć menadžerima pri odlučivanju o ka­nalima distribucije ili komunikacije. Istraživanje za promidžbene potrebe može pomoći menadžerIma u odabiru uči...

 Internetske stranice (website), softver, daljinski pristup i virtualna privatna mreža

 Netinfo.hr  01.04.2021

Internetske stranice su lokacija na internetu koju posjeduje i kojom upravlja jedna osoba ili organizacija. To je skup međusobno povezanih HTML stranica. U početku su internetske stranice pod...

 Što je i zašto koristiti IIP Interactive (Investors in People Interactive)

 Netinfo.hr  01.04.2021

Investors in People lnteractive besplatan je alat za unaprjeđivanje elektroničkog poslovanja, dizajniran kako bi vodio poduzetnike i rukovoditelje kroz razvojne aktivnosti, pomogao preobraziti uči..

 Poslovna statistika, SWOT analiza, elektronički potpis te kako funkcionira i definicija e-računa

 Netinfo.hr  01.04.2021

Poslovna statistika, skup podataka kojima se koriste poslovni subjekti evidentirajući poslovne događaje, npr. podaci o prodaji, nabavama, cijenama, zalihama, zaposlenosti, priho...

 Ljudski potencijal – važnost, funkcije, druga grupa funkcija menadžmenta i osobine menadžera

 Netinfo.hr  01.04.2021

Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala postavljanjem strategije ljudskih potencijala u organizaciji, obavljanjem poslova rukovođenja ljudskim potencijalima i utjecaj na organizacijsku struk...

 Budite trener i treniranje te pomaganje članovima svoga tima

 Netinfo.hr  01.04.2021

Vjerojatno najveći izazov u poslu lidera je ukalupljivanje pojedinih članova tima u dinamičnu, interaktivnu jedinicu koja postiže vrhu...

 Ispravljanje pogrešaka i poboljšanje poslovnih rezultata – priprema, obuka

 Netinfo.hr  01.04.2021

Sva postignuća, bila ona na golf terenu ili na radnome mjestu, započinju pripremom. Prije no što udarimo prvu lopticu ili oba...

 Kontrola emocija, disciplina, pretjerana uporaba 'biča', rješavanje konflikata i negativnosti

 Netinfo.hr  01.04.2021

Lako je postati nestrpljiv s negativnim ljudima. Međutim, nije nužno čak i kad je moguće - pokazivati nezadovoljstvo kad...

 Ljudi - strateški potencijal organizacije, certifikat Poslodavac Partner

 Netinfo.hr  01.04.2021

Menadžment ljudskih potencijala odnosi se na strategije, poslove i aktivnosti koje se kreiraju i bave zaposlenicima u organizaciji, njihovom učinkovitosti, proizvodnosti, motivaciji i st...

 Osobine uspješnog lidera

 Netinfo.hr  01.04.2021

Neovisno o tome provode li vlastite ili tuđe zamisli, rade kako bi zajamčili ostvarenje planiranog. Ništa ne pogoduje jačanju vještina...

 Komunikacija i obuka za postizanje rezultata

 Netinfo.hr  01.04.2021

U današnje je vrijeme posao menadžera više no ikad usmjeren na razvoj djelatnika. Ako smo u stanju stvoriti ozrač...

 Što je bitno zaposlenicima - stimulativan i ispunjavajuć rad

 Netinfo.hr  01.04.2021

U biltenu Američkog društva za obuku i razvoj od listopada 2003. objavljeno je kako je danas za većinu zaposlenika poticaja...

 Poboljšanje poslovnih rezultata

 Netinfo.hr  01.04.2021

Mogu biti stresne za menadžere i članove osoblja. Pojedini su menadžeri toliko zabrinuti da će učiniti suradnike nezadovoljnima da daju neopravdano visoke ocjene njihovih po...

 Pravila za ispravljanje pogrešaka i praćenje rada

 Netinfo.hr  01.04.2021

Kad ljudi odbijaju prihvatiti odgovornost, možemo ih biti prinuđeni službeno podsjetiti na njihove dužnosti prije daljnjeg djel...

 Zapošljavanje, provjeravanje i izgled kandidata

 Netinfo.hr  01.04.2021

Većina menadžera smatra da je zapošljavanje novih radnika samo iritantna smetnja u odnosu na njihovu stvarnu funk...