Poslovno tržište i tržište krajnje potrošnje, problem je u obrazovanju, Financijski IQ i cijena niskog financijskog IQ-a te zašto se obogatiti?

  • netinfo.hr
  • 04. srpnja, 2018

Poslovno tržište i tržište krajnje potrošnje

Poslovno tržište-tržište poslovne potrošnje - u mnogim se aspektima razlikuje od uku­pnoga i specifičnog shvaćanja pojma tržišta koje često konotira razumijevanje i sagleda­vanje gotovo isključivo tržišta krajnje potrošnje, odnosno tržišta proizvoda i usluga koji su namijenjeni krajnjim korisnicima koji proizvode troše, upotrebljavaju ili razmjenjuju, ali ne s glavnim ciljem ostvarivanja profita. 

Međutim, prije daljnje razrade ove problematike važno je napomenuti da neki autori oponiraju tim tvrdnjama te ipak smatraju da se marketing na tržištu krajnje potrošnje i marketing na tržištu poslov­ne potrošnje u svojim bitnim karakteristikama ne razlikuju i da potenciranje spomenute razlike u velikom broju slučajeva nije upitno i svrsishodno. 

Unatoč takvim i sličnim sta­vovima, koji su, istina, prilično rijetki, široko je prihvaćeno mišljenje da su razlike između tih dvaju tržišta evidentne i neupitne te da ih treba uzimati u obzir i prilagoditi im se da bi se na temelju njihovih karakteristika i specifičnosti usvojile i oblikovale odgovarajuće marketinške aktivnosti. Stoga je prijeko potreban i logičan različit marketinški pristup tržištu poslovne potrošnje, na kojemu organizacije zadovoljavaju svoje potrebe, i tržištu krajnje potrošnje na kojemu kupci zadovoljavaju svoje osobne potrebe.

Problem je u obrazovanju

Što je predsjednik federalne rezerve izdvojio kao glavni uzrok problema? Jednom riječju, njegov je odgovor obrazovanje. G. Greenspan ističe da američka djeca na testovima u četvrtom razredu pokazuju rezultate iznad svjetskog prosjeka, no do dvanaestog razreda već jako zaostaju za svijetom. On kaže: "Moramo učiniti nešto da bismo to spriječili." 

I Donald Trump i Robert Kiyosaki za postojeću situaciju krive nedostatak obrazovanja. No, oni se usredotočuju na drukčiji tip obrazovanja, financijsko obrazovanje. Obojica su jako zabrinuti zbog nedostatka kvalitetnog financijskog obrazovanja u Americi, i to na svim razinama. 

Obojica krive nedostatak financijskog obrazovanja za činjenicu da su SAD, od najbogatije zemlje svijeta, vrlo brzo postale najzaduženija država u povijesti. Slabo američko gospodarstvo i slab američki dolar (valuta svjetskih rezervi) nisu dobri. Kao što često kažu u drugim dijelovima svijeta: "Kad Sjedinjene Države kihnu, ostatak svijeta prehladi se."

Financijski IQ

Postoje mnoge definicije inteligencije. Jedna od praktičniji definicija jest: "Inteligencija je sposobnost rješavanja problema." Primjerice, u školi vas smatraju inteligentnim ako znate rješavati matematičke probleme. Ako možete popraviti automobil, smatraju da posjedujete automeha­ničarsku inteligenciju. Kad je riječ o novcu, što veće financijske probleme možete riješiti, to je veća vaša financijska inteligencija.

Danas se naš svijet suočava s ozbiljnim financijskim proble­mima. Mnogi od njih međusobno su povezani - jedan uzrokuje drugi. 

Neki od većih problema su: 

- Padanje vrijednosti dolara 

- Povećanje nacionalnog duga 

- Odlazak „baby boom" generacije u mirovinu 

- Porast cijena nafte 

- Sve veći jaz između bogatih i ostalih 

- Smanjenje plaća

- Izvoz poslova 

- Bankrot socijalnog i zdravstvenog osiguranja 

- Nestanak ušteđevina 

- Nedostatak financijske edukacije u školama

Goruća pitanja su: 

1. Što možemo učiniti? 

2. Kakva su rješenja za te probleme? 

3. Je li naš financijski IQ dovoljno visok za rješavanje tih problema? 

4. Kako ćemo spriječiti da postanemo žrtve tih problema? 

5. Kako ćemo zaštititi svoje obitelji od toga da postanu žrtve tih problema?

Cijena niskog financijskog IQ-a

Današnje složene financijske izazove ne možemo riješiti financij­skom inteligencijom jučerašnjice. Ako država pokuša riješiti problem socijalnog i zdravstvenog osiguranja tako što će ljudima dati više isplata na koje mogu polagati pravo, zlatna će guska biti skuhana i pojedena i više neće biti zlatnih jaja. 

Razlog zbog kojeg se piše, govori i stvaraju edukativne igre i drugi proizvodi jest taj što se želi da se ljudi obogate i riješe svoje financijske probleme, umjesto da očekuju da će drugi rješa­vati te probleme umjesto njih. Složiti ćemo se da bi, dajući ljudima novac, problem samo učinili većim, teže rješivim i opasnijim. 

Postoje još dva problema, prvo, budući da u školi ne podučavamo ljude o novcu, mnogi ne znaju što je Ponzijeva shema. Drugo, budući da je većina dala pun doprinos, oni zaslužuju da budu isplaćeni. No, ako svaki od pripadnika „baby boom" generacije počne dobivati samo 1000 $ mjesečno od socijalne i zdravstvene skrbi, ukupni iznos koji će recimo SAD plaćati bit će 75 milijardi dolara mjesečno. To je kao da svaki mjesec plaćamo troškove jednog uragana Katrina ili Iračkog rata. Dobra je vijest što se još uvijek stignete pripremiti i što ne morate postati žrtvom nadolazećih financijskih uragana... ali nemate mnogo vremena.

U školi su nas učili, “Daj Čovjeku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan”. A to je ono što smo činili mi kao nacija. To je mentalitet polaganja prava na socijalnu i zdravstvenu skrb.

“Nauči čovjeka pecati i nahranio si ga za cijeli život.” To je ono što bismo trebali učiniti, da ljudi nauče kako se obogatiti, te da tome poduče i druge.

Zašto se obogatiti?

Zato što mnoge zemlje postaju dvoklasna društva, dijele se na bogate i siromašne, klase i mase. Jedan razlog, ako ne odlučite postati bogati, vrlo je vjerojatno da ćete postati siromašni. U zapadnim državama, srednja klasa nestaje - polako, sigurno i katastrofično. Ako želite ostati u srednjoj klasi, razmislite o tome da preselite u Kinu ili Indiju. Umjesto da smanjuju svoje srednje klase, Kina i Indija ih potiču na rast. Međutim, u Americi i drugim zapadnim državama, preostaje vam izbor da budete bogati ili siromašni. Srednja klasa nestaje poput polarnih ledenih pokrivača - polako, sigurno i katastrofično. Međutim, ljudi u srednjim klasama Kine i Indije često ne žive bolje od mnogih američkih siromaha. Zato vam je bolje da se odlučite obogatiti.

PREDAJ ZAHTJEV